More ideas from K
Photo

Photo

Figure Drawing Reference, Body Reference, Anatomy Reference, Character Poses, Character Drawing, Character Design, Body Drawing, Life Drawing, Manga Poses, Male Poses, Character Illustration, Character Design References, Figure Drawings

埋め込み

埋め込み

Nguyên tác: [头条都是他] - [Trang Nhất Toàn Là Hắn] Tác giả: U Linh - Man Đầu . Lưu Liên cn coser Hồn Hồn Phạn Duẫn Nặc cn coser Tiểu Mộng Doãn Thâm cn coser Tiểu Tiểu Bạch Thiên Huyền cn coser Hi Đô Nhân Sương cn coser X Hiến Hành cn coser Tiểu Hằng Song sinh Tín Niệm & Ý Chí cn coser Minh Ân

Nguyên tác: [头条都是他] - [Trang Nhất Toàn Là Hắn] Tác giả: U Linh - Man Đầu . Lưu Liên cn coser Hồn Hồn Phạn Duẫn Nặc cn coser Tiểu Mộng Doãn Thâm cn coser Tiểu Tiểu Bạch Thiên Huyền cn coser Hi Đô Nhân Sương cn coser X Hiến Hành cn coser Tiểu Hằng Song sinh Tín Niệm & Ý Chí cn coser Minh Ân

銀魂 雷神土方

銀魂 雷神土方

Character Design References, Anime Boys, Primer, Comic, Strong Hair, Gao, Bishounen, Manga Drawing, Drawing Reference, Anime Guys, Primers, Comic Strips, Comics, Comic Book, Cartoon, Paint Primer, Comic Books