Yoko Omori

Yoko Omori

No words needed via Oly

No words needed via Oly

Yoko Omori

Yoko Omori

styling by Yoko Omori

styling by Yoko Omori

Yoko omori 大森伃佑子

Yoko omori 大森伃佑子

Yoko omori 大森伃佑子

Yoko omori 大森伃佑子

Japanese fashion magazine "SOEN" 2013. MIU MIU. Photograhs / Shin Suzuki. Hair / Ryoji Imaizumi. Makeup / Yoko Omori.

Japanese fashion magazine "SOEN" 2013. MIU MIU. Photograhs / Shin Suzuki. Hair / Ryoji Imaizumi. Makeup / Yoko Omori.

Japanese fashion magazine "SOEN" 2013. MIU MIU. Photograhs / Shin Suzuki. Hair / Ryoji Imaizumi. Makeup / Yoko Omori.

Japanese fashion magazine "SOEN" 2013. MIU MIU. Photograhs / Shin Suzuki. Hair / Ryoji Imaizumi. Makeup / Yoko Omori.

Yoko Omori

Yoko Omori

stylist Yoko Omori

stylist Yoko Omori

Pinterest
検索