SHOWCASE by 小林キユウ(Kobayashi Kiyu):   This is not a diorama. It's called 立版古 (Tatebanko)

なにこれ?!実はジオラマじゃない写真。現代版・立版古「SHOWCASE」の不思議感覚

SHOWCASE by 小林キユウ(Kobayashi Kiyu): This is not a diorama. It's called 立版古 (Tatebanko)

SHOWCASE / Kobayashi Kiyu (Photographer)

なにこれ?!実はジオラマじゃない写真。現代版・立版古「SHOWCASE」の不思議感覚

SHOWCASE / Kobayashi Kiyu (Photographer)

SHOWCASE / Kobayashi Kiyu (Photographer)

なにこれ?!実はジオラマじゃない写真。現代版・立版古「SHOWCASE」の不思議感覚

SHOWCASE / Kobayashi Kiyu (Photographer)

"SHOWCASE" by Kiyu Kobayashi

なにこれ?!実はジオラマじゃない写真。現代版・立版古「SHOWCASE」の不思議感覚

"SHOWCASE" by Kiyu Kobayashi

SHOWCASE / Kobayashi Kiyu (Photographer)

なにこれ?!実はジオラマじゃない写真。現代版・立版古「SHOWCASE」の不思議感覚

SHOWCASE / Kobayashi Kiyu (Photographer)

SHOWCASE by 小林キユウ(Kobayashi Kiyu):   This is not a diorama. It's called 立版古 (Tatebanko)

なにこれ?!実はジオラマじゃない写真。現代版・立版古「SHOWCASE」の不思議感覚

SHOWCASE by 小林キユウ(Kobayashi Kiyu): This is not a diorama. It's called 立版古 (Tatebanko)

"SHOWCASE" by Kiyu Kobayashi

なにこれ?!実はジオラマじゃない写真。現代版・立版古「SHOWCASE」の不思議感覚

"SHOWCASE" by Kiyu Kobayashi

山小屋の窓と新緑 (c)kiyu kobayashi/orion

山小屋の窓と新緑 (c)kiyu kobayashi/orion

Pinterest
検索