More ideas from sara
Architects: Sou Fujimoto Architects-- principal-in-charge; Sou Fujimoto, Koji Aoki, Naganobu Matsumura, Shintaro Homma, Tomoko Kosami, Takahiro Hata, Yoshihiro Nakazono, Masaki Iwata, project team  Client: Musashino Art University  Program: University Library

Architects: Sou Fujimoto Architects-- principal-in-charge; Sou Fujimoto, Koji Aoki, Naganobu Matsumura, Shintaro Homma, Tomoko Kosami, Takahiro Hata, Yoshihiro Nakazono, Masaki Iwata, project team Client: Musashino Art University Program: University Library