re
reさんの他のアイデア
Boku no Hero Academia || Todoroki Shouto, Midoriya Izuku.

Boku no Hero Academia || Todoroki Shouto, Midoriya Izuku.

Boku no Hero Academia || Todoroki Shouto

Boku no Hero Academia || Todoroki Shouto

Present Mic and Aizawa

Present Mic and Aizawa

Tags: Fanart, Pixiv, Fanart From Pixiv, Pixiv Id 3072184, Boku no Hero Academia, Midoriya Izuku, Todoroki Shouto

Tags: Fanart, Pixiv, Fanart From Pixiv, Pixiv Id 3072184, Boku no Hero Academia, Midoriya Izuku, Todoroki Shouto

Todoroki Shouto - Boku no Hero Academia

Todoroki Shouto - Boku no Hero Academia

Boku no Hero Academia || All Might

Boku no Hero Academia || All Might

Boku no Hero Academia || Todoroki Shouto

Boku no Hero Academia || Todoroki Shouto