Chinese illustrator master - Su YiChui 苏伊吹 伊吹五月 - 山河人间

Chinese illustrator master - Su YiChui 苏伊吹 伊吹五月 - 山河人间

Vì truyện của hai người này đan xen vào nhau nên mình gộp chung luôn, hơn nữa, hình của hai bạn này cũng không nhiều a~ T__T Đây là một mối tình yêu hận lẫn lộn… – –…

[Kiếm Võng 3] Kì Tiến – Thuần Dương Quan

Vì truyện của hai người này đan xen vào nhau nên mình gộp chung luôn, hơn nữa, hình của hai bạn này cũng không nhiều a~ T__T Đây là một mối tình yêu hận lẫn lộn… – –…

Illustration Art, Illustration Pictures, Character Illustration, Art Illustrations, China Art, Men Art, Anime Art, Japanese Art, Chinese Artwork

Pinterest
Search