#xiuhan <3

kyungst: “ “Please notice me, xiumin-sshi” ”

apparently, luhan owns half the things in xiumin’s suitcase  (4/4)

apparently, luhan owns half the things in xiumin’s suitcase

#lumin #xiuhan

Xiuhan oh my lord I ship it so hard I'm almost in tears

Có những thành viên 'cao kều' và nấm lùn' cứ đứng cạnh là bóc trần sự thật, dìm hàng nhau không thương tiếc

Có những thành viên 'cao kều' và nấm lùn' cứ đứng cạnh là bóc trần sự thật, dìm hàng nhau không thương tiếc

Luhan

Exo - Luhan "*-^ Wink for me from the manly LuLu"

LuMin

Hello and welcome to fyxiuhan, your biggest source for everything related to the Xiumin/Luhan couple.

xiumin & luhan #exo

Xiumin and Luhan together forever in their hearts

Lookin like a snacc

Lookin like a snacc

Pinterest
Search