Explore these ideas and more!

Explore related topics

Artist: Ibuki Satsuki

Artist: Ibuki Satsuki I wish i could understand what they r saying.

Chỉ ước thời gian có thể dừng lại ngay từ giây phút huynh bắt đầu đặt bút, để con rùa trên mặt ta vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội xuất hiện...

Chỉ ước thời gian có thể dừng lại ngay từ giây phút huynh bắt đầu đặt bút, để con rùa trên mặt ta vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội xuất hiện...

Beautiful, beautiful men.... <3 O.o

Warriors / Weapon Armor Cloak Dress Hair Character Gloves - beautiful drawings of male and female warriors

Tranh của Y Xuy Ngũ Nguyệt

Tranh của Y Xuy Ngũ Nguyệt

Pinterest
Search