Explore Anime Horoscope, Anime Zodiac, and more!

Chibi

gif chibi anime original Ram sheep chinese new year 2015 artists .

Please do not copy, trace, or steal! For Oldivory of their OC Arabella! Thank you for commissioning me and I hope you like it! C: Oldivory

Ma Kết (♑) hay còn gọi là Nam Dương là cung chiêm tinh thứ mười trong Hoàng Đạo. Những người sinh trong khoảng 22/12 đến 19/1 mang cung Hoàng đạo này. Biểu tượng: ♑ Con số may mắn: 2, 8 Ngày trong tuần: Thứ Bảy Tính chất chung: Thống lĩnh  Kim loại: Chì Hoa: Hoa Cẩm Chướng và hoa Thường Xuân. Đặc trưng: Tuy thể hình Kết trung bình thôi, nhưng nếu chịu cố gắng tập luyện thì dáng cũng sẽ đẹp lắm. Nhưng dù tập gym cỡ nào thì Kết cũng luôn giữ được nét mềm mại tự nhiên.  Nguyên tố: Đất (n

Ma Kết (♑) hay còn gọi là Nam Dương là cung chiêm tinh thứ mười trong Hoàng Đạo. Những người sinh trong khoảng 22/12 đến 19/1 mang cung Hoàng đạo này. Biểu tượng: ♑ Con số may mắn: 2, 8 Ngày trong tuần: Thứ Bảy Tính chất chung: Thống lĩnh Kim loại: Chì Hoa: Hoa Cẩm Chướng và hoa Thường Xuân. Đặc trưng: Tuy thể hình Kết trung bình thôi, nhưng nếu chịu cố gắng tập luyện thì dáng cũng sẽ đẹp lắm. Nhưng dù tập gym cỡ nào thì Kết cũng luôn giữ được nét mềm mại tự nhiên. Nguyên tố: Đất (n

Pieces

Pisces - (Definitely my favorite piece in the series) My birth sign.She looks like a mermaid possible tattoo

Xem tu vi thu 4 ngay 8 thang 11 cho cung Nhan ma va Ma ket - posted by Thuy Nga at Tennis Motion Connect

Pinterest
Search