Explore Chinese, Anime, and more!

I think that would be a good face close up of Jin in her human form maybe?

I think that would be a good face close up of Jin in her human form maybe?

Memories...

Memories...

-ta là người nuôi lớn ngươi, vì vậy ngươi phải đền ơn xứng đáng, ngươi phải nguyện ý dâng tất cả cho ta kể cả trái tim ngươi. Hắn nhoẻn miệng cười " Được"

-ta là người nuôi lớn ngươi, vì vậy ngươi phải đền ơn xứng đáng, ngươi phải nguyện ý dâng tất cả cho ta kể cả trái tim ngươi. Hắn nhoẻn miệng cười " Được"

Chinese hanfu art

Chinese hanfu art

Pinterest
Search