Explore Asian Art, Fantasy Men, and more!

Explore related topics

D Photo:  This Photo was uploaded by hanchul95. Find other D pictures and photos or upload your own with Photobucket free image and video hosting service...

D Photo: This Photo was uploaded by Find other D pictures and photos or upload your own with Photobucket free image and video hosting service.

Do you really lure humans to their death? What? You know, in the dead of winter? Um.... Oh, come on. You know with the flute? You've got to know what I'm talking about. Actually, I have no idea what you are talking about

English translation anyone? Is this artist Ibuki Satsuki? Thanks in…

by Ibuki Satsuki Nhị thiếu gia Tàng Kiếm sơn trang

by Ibuki Satsuki Nhị thiếu gia Tàng Kiếm sơn trang:

Tình yêu mang những cuồng si của tuổi trẻ, bất chấp tất cả để bên nhau nhưng khi đi qua quãng thời gian thanh xuân rồi mới biết người ấy không còn đây nữa, đã đến lúc phải lớn lên rồi  ● Nguồn: fdversar.tumblr ● Design: #Vin

Tình yêu mang những cuồng si của tuổi trẻ, bất chấp tất cả để bên nhau nhưng khi đi qua quãng thời gian thanh xuân rồi mới biết người ấy không còn đây nữa, đã đến lúc phải lớn lên rồi ● Nguồn: fdversar.tumblr ● Design: #Vin

5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh hoa anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu ____________ · Nguồn:5 Centimet trên giây- Shinkai Makoto · Des by ‪#‎colin‬

5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh hoa anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu ____________ · Nguồn:5 Centimet trên giây- Shinkai Makoto · Des by ‪#‎colin‬

Fantasy Women, Fantasy Art, China Art, L5r, Oriental, Chinese Culture, Girl Paintings, Ancient Beauty, Kimonos

Pinterest
Search