Cancel
More information
Tuyển tập hình ảnh Phật Quan Âm 23
Find this Pin and more on sacred by mpaupau0980.
Tuyển tập hình ảnh Phật Quan Âm 23

Discover ideas about Buddhism

Tuyển tập hình ảnh Phật Quan Âm 23

Similar ideas

Cancel
More information
大悲咒出相图 | 生死书
大悲咒出相图 | 生死书
Cancel
More information
The new living room French genuine dmc cross stitch kits Bodhisattva to sit lotus Guanyin Buddha printed cloth
The new living room French genuine dmc cross stitch kits Bodhisattva to sit lotus Guanyin Buddha printed cloth
Cancel
More information
大悲咒八十八句出相圖 81
大悲咒八十八句出相圖 81
Cancel
More information
Tuyển tập hình ảnh Phật Quan Âm 06
Tags
Tuyển tập hình ảnh Phật Quan Âm 06
Cancel
More information
มหาเทพ: พรแม่กวนอิม | Your Blog Description
มหาเทพ: พรแม่กวนอิม | Your Blog Description
V65

People also love these ideas

Buddha Painting, Guanyin, Divine Mother, Divine Mercy, Hindu Art, Buddhist Art, Chinese Art, Sacred Feminine, Statue

农月七月十三 恭迎大势至菩萨圣诞

农月七月十三 恭迎大势至菩萨圣诞

Guanyin, Buddhist Art, Fine Art Print, Buddha, Compassion, Goddesses, Tube, Pink, Buddha Art

uploaded this image to & best& See the album on Photobucket.

Spiritual Inspiration, Willow Branches, Ascended Masters, Purple Things, Sagrada, Divine Feminine, Deities, Compassion, Buddha

V6

Zen Chinese, Compassion, Mantra, Buddha

大悲咒八十八句出相圖 61

大悲咒八十八句出相圖 61

Thuận theo tự nhiên là một loại phúc Thế nào là đúng, thế nào là sai? Thế nào là phải, thế nào là trái?  Có những điều ta cứ đinh ninh là đúng, lại hóa thành sai; ta cho là phải mà lại thành trái. Ta ra tay giúp đỡ người khác chưa hẳn là đúng, ta bỏ mặc người kia đâu hẳn đã sai. Cần phải có con mắt tuệ minh mới có thể soi xét được. Câu chuyện phật giáo sau giúp chúng ta hiểu được chân lý đó!

Thuận theo tự nhiên là một loại phúc Thế nào là đúng, thế nào là sai? Thế nào là phải, thế nào là trái? Có những điều ta cứ đinh ninh là đúng, lại hóa thành sai; ta cho là phải mà lại thành trái. Ta ra tay giúp đỡ người khác chưa hẳn là đúng, ta bỏ mặc người kia đâu hẳn đã sai. Cần phải có con mắt tuệ minh mới có thể soi xét được. Câu chuyện phật giáo sau giúp chúng ta hiểu được chân lý đó!

大悲咒八十八句出相圖 86

大悲咒八十八句出相圖 86

Pinterest
Search
Get a free account to see more ideas

Discover free ideas and inspiration

Sign up to see more

OR

By continuing, you agree to Pinterest's Terms of Service, Privacy Policy
Already a member?
Log in
Pinterest helps you find ideas to try.