Explore China Art, Sword, and more!

Văn chương lưu lại, hắn đã không còn nhớ Trong mộng nàng vẫn khóc nỉ non Đoạn cuối hồi ức ấy như giấy trắng nhuốm mực Trong hoảng hốt, ôi, hắn nợ ai câu thề

Văn chương lưu lại, hắn đã không còn nhớ Trong mộng nàng vẫn khóc nỉ non Đoạn cuối hồi ức ấy như giấy trắng nhuốm mực Trong hoảng hốt, ôi, hắn nợ ai câu thề

看我看一眼吧!莫让红颜守空枕……痴情笑我凡俗的人世终难解的关怀。

看我看一眼吧!莫让红颜守空枕……痴情笑我凡俗的人世终难解的关怀。

〔 古风美人 〕作者' -瓔珞- °

AniRoleplay is a social network exclusively for anime, manga, cartoon, comic and video game roleplayers, where you can create characters and develop storylines through collaborative creative expression.

Pinterest
Search