Môn phái: Thuần Dương - VLTK3D - Minh họa: Ibuki Satsuki

Kai Fine Art is an art website, shows painting and illustration works all over the world.

Thuần Dương (Theo mình thì giống Tàng Kiếm hơn, tại màu trang phục là màu vàng)

Môn phái Thuần Dương – game Kiếm Võng 3 – Y Xuy Ngũ Nguyệt

Thuần Dương (Theo mình thì giống Tàng Kiếm hơn, tại màu trang phục là màu vàng)

Now you don't have hair like this....

Cành liễu đung đưa, gió bay tà áo Hắc y công tử, vừa nhìn liền say.

Chinese Background, Chinese Drawings, China People, Chinese Style, Chinese Art, Chinese Brush, Boy Illustration, Ancient China, Ancient Art

Chinese Art, Chinese Drawings, Art Drawings, Art Sketches, Chinese Painting, Big Fish, Japanese Art, Japanese Folklore, Begonia

Kai Fine Art is an art website, shows painting and illustration works all over the world.

Chinese Man, Chinese Style, Character Art, Character Design References, Character Reference, Character Ideas, Character Concept, China Art, Beautiful Drawings

Pinterest
Search