Pinterest
Chỉ là hình ảnh hoi, sưu tập nhiều quá up lên kẻo nặng máy. Mọi người… #tiểuthuyếtlịchsử # Tiểu Thuyết Lịch Sử # amreading # books # wattpad

ẢNH CỔ TRANG

Heap sugar found life _ collection of good _ share pictures

Ancient Art, Ancient Beauty, Chinese Art, Chinese Painting, Watercolor Illustration, Watercolour Painting, Acrylic Paintings, Hanfu, Asian Art

10650020_324126851093229_9076348358346543623_n

XUYÊN QUA HẠNH PHÚC TIỂU NÔNG PHỤ C1

Mỹ nữ cổ đại (63)

《凤求凰·琴歌》 有美人兮, 见之不忘。一日不见兮,思之如狂。 凤飞翱翔兮,四海求凰。无奈佳人兮,不在东墙。 将琴代语兮,聊写衷肠。何日见许兮,慰我旁徨。 愿言配德兮,携手相将。不得於飞兮,使我沦亡。 - 堆糖 发现生活_收集美好_分享图片

《凤求凰·琴歌》 有美人兮, 见之不忘。一日不见兮,思之如狂。 凤飞翱翔兮,四海求凰。无奈佳人兮,不在东墙。 将琴代语兮,聊写衷肠。何日见许兮,慰我旁徨。 愿言配德兮,携手相将。不得於飞兮,使我沦亡。 - 堆糖 发现生活_收集美好_分享图片

White Feathers, To The, Comics, Illustrations, Pictures, Manga Art, Animation, Anime, Picture Layouts

I saw this image in the “hanfu” tag without a source. The artist is Ibuki Satsuki/伊吹五月.

Peach Blossoms, Almond Eyes, Chinese Art, Creative Pictures, Japanese Art, Asian Art, Girly Girl, Anime Girls, Asian Beauty

Anime Art Girl, Anime Girls, Manga Girl, Art Story, China Art, Fantasy Inspiration, Girl Illustrations, Manga Illustration, Japanese Art