Explore Army, Military, and more!

Explore related topics

c03fd54ab89f18fad4264f

Team of the Chinese People’s Liberation Army has delivered 5 tanks and 4 IFVs for participation in the “Tank biathlon” and “Suvorov attack” contests.

Constructive Comments Discussion Group: Syrian T-62MV

Constructive Comments Discussion Group: Syrian T-62MV

ultimate-world-war-ii: “World War II German armor ” #WorldWar2

ultimate-world-war-ii: “World War II German armor ” #WorldWar2

Xe tăng M60 Patton là loại xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) được giới thiệu vào tháng 12 năm 1960. Loại xe này đã trở thành phương tiện chủ lực của quân đội Hoa Kỳ trong Chiến tranh lạnh, sau khi tiểu đoàn xe tăng hạng nặng cuối cùng (sử dụng xe M103) bị giải thể vào 1963. Vào tháng 3 năm 1959, mẫu xe này được chuẩn hóa dưới tên 105 mm Gun Full Tracked Combat Tank M60.

Xe tăng M60 Patton là loại xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) được giới thiệu vào tháng 12 năm 1960. Loại xe này đã trở thành phương tiện chủ lực của quân đội Hoa Kỳ trong Chiến tranh lạnh, sau khi tiểu đoàn xe tăng hạng nặng cuối cùng (sử dụng xe M103) bị giải thể vào 1963. Vào tháng 3 năm 1959, mẫu xe này được chuẩn hóa dưới tên 105 mm Gun Full Tracked Combat Tank M60.

U.S. M3 "Lee" Medium Tank. WW2.

M3 Lee

Lee was a medium tank built by the US and used in WWII the USA, Australia, Brazil, Canada.

Dardo Infantry Fighting Vehicle (Italy)

Dardo Infantry Fighting Vehicle (Italy) i love it ( fred mortadella)

Pinterest
Search