Explore Html and more!

آیا چنین دوستی دارید؟

آیا چنین دوستی دارید؟

مراقب مردم باشید و آنها مراقب کسب و کار شما خواهند بود.

مراقب مردم باشید و آنها مراقب کسب و کار شما خواهند بود.

اغلب اوقات با چند دقیقه تفکر، می توان از یک خطا جلوگیری کرد. اولین فرمان مغز، همیشه بهترین فرمان مغز نیست. با اندیشیدن باید به بهترین فرمان رسید.

اغلب اوقات با چند دقیقه تفکر، می توان از یک خطا جلوگیری کرد. اولین فرمان مغز، همیشه بهترین فرمان مغز نیست. با اندیشیدن باید به بهترین فرمان رسید.

مدیری که نیرویش را فرا می خواند و صادقانه به اشتباه خود در قبال وی اعتراف می کند،در ذهن آن کارمند و دیگران بزرگتر می شود.

مدیری که نیرویش را فرا می خواند و صادقانه به اشتباه خود در قبال وی اعتراف می کند،در ذهن آن کارمند و دیگران بزرگتر می شود.

چیزی بنام یک روز بـد نداریم، تنها لحظات ناخوشایندی هستند که در روزهای خوب اتفاق میافتد!

چیزی بنام یک روز بـد نداریم، تنها لحظات ناخوشایندی هستند که در روزهای خوب اتفاق میافتد!

برنده ها هرگز دست از تلاش بر نمی دارند و آنهایی که ناامید می شوند هرگز برنده نمی شوند.

برنده ها هرگز دست از تلاش بر نمی دارند و آنهایی که ناامید می شوند هرگز برنده نمی شوند.

میزان تبلیغات | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna در بازار امروز مهم تر از میزان تبلیغات، تاثیری است که شما بر روی مشتری میگذارید.

میزان تبلیغات | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna در بازار امروز مهم تر از میزان تبلیغات، تاثیری است که شما بر روی مشتری میگذارید.

ابتدا وب سایت آن فروشنده | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna امروزه مشتریان قبل از انتخاب هر فروشنده ابتدا وب سایت آن فروشنده را بررسی میکنند.

ابتدا وب سایت آن فروشنده | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna امروزه مشتریان قبل از انتخاب هر فروشنده ابتدا وب سایت آن فروشنده را بررسی میکنند.

تنها راه هایی را که به موفقیت ختم نمیشوند

تنها راه هایی را که به موفقیت ختم نمیشوند

کسی که یک کسب و کار یا اعتبار آن را تمام و کمال برای خود بخواهد، نمی تواند کسب و کاری عالی راه اندازی کند.

کسی که یک کسب و کار یا اعتبار آن را تمام و کمال برای خود بخواهد، نمی تواند کسب و کاری عالی راه اندازی کند.

Pinterest
Search