Pinterest でおしゃれアイデアをまとめましょう!

آیا چنین دوستی دارید؟

آیا چنین دوستی دارید؟

مهربانی ویژگی است که هرگز نمی توان به آن تظاهر کرد. انسان‌های خوش قلب و مهربان ، همانهایی هستند که جهان را زیباتر کرده اند.

مهربانی ویژگی است که هرگز نمی توان به آن تظاهر کرد. انسان‌های خوش قلب و مهربان ، همانهایی هستند که جهان را زیباتر کرده اند.

روز روستا گرامی باد - به امید آن روز که هیچ روستا نشینی دغدغه معیشتی ، رفاهی و فرهنگی ، بهداشتی نداشته باشد و مردم عزیزمان در مهاجرت معکوس به روستا ها از هم

روز روستا گرامی باد - به امید آن روز که هیچ روستا نشینی دغدغه معیشتی ، رفاهی و فرهنگی ، بهداشتی نداشته باشد و مردم عزیزمان در مهاجرت معکوس به روستا ها از هم

برای شروع | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna هیچ زمانی برای شروع دیر نیست.

برای شروع | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna هیچ زمانی برای شروع دیر نیست.

جاده کسب و کار این روزها بسیار لغزنده است. با دنده سنگین حرکت کنید. تمام جوانب را بسنجید و با آرامش تصمیم بگیرید.

جاده کسب و کار این روزها بسیار لغزنده است. با دنده سنگین حرکت کنید. تمام جوانب را بسنجید و با آرامش تصمیم بگیرید.

موانع ترسناکی | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna موانع همان چیزهای ترسناکی هستند که وقتی چشمانتان را از هدفتان بر می دارید، می بینید.

موانع ترسناکی | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna موانع همان چیزهای ترسناکی هستند که وقتی چشمانتان را از هدفتان بر می دارید، می بینید.

موفق ترین مدیران | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna موفق ترین مدیران کسانی هستند که تا وقتی"قدیمی"خوب است از آن استفاده می کنند

موفق ترین مدیران | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna موفق ترین مدیران کسانی هستند که تا وقتی"قدیمی"خوب است از آن استفاده می کنند

هویت کسب وکار | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna برند شما هویت کسب وکار شماست

هویت کسب وکار | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna برند شما هویت کسب وکار شماست

دنبال بهانه ای برای شادی نباشید. خوشی را در درونتان نهادینه کنید، بی هیچ علتی. شاید فردایی نباشد، پس امروز را شاد بگذرانید.

دنبال بهانه ای برای شادی نباشید. خوشی را در درونتان نهادینه کنید، بی هیچ علتی. شاید فردایی نباشد، پس امروز را شاد بگذرانید.

دست آنانی را که انتقاد می کنند، محکم تر بفشارید. درسهایی را که با هوشمندی می توان از یک انتقاد گرفت، در هیچ تایید چاپلوسانه ای نجویید.

دست آنانی را که انتقاد می کنند، محکم تر بفشارید. درسهایی را که با هوشمندی می توان از یک انتقاد گرفت، در هیچ تایید چاپلوسانه ای نجویید.

Pinterest
検索