Photos by Karston "Skinny" Tannis Instagram: http://bit.ly/1JeVuki Youtube: http://bit.ly/1RPrwxg Snapchat: SkinnyWasHere Twitter: http://bit.ly/1OqNzDe Portfolio: http://bit.ly/1OEvdE3 Blog: http://bit.ly/1kYR5gC Facebook: http://on.fb.me/1aCa9fr Fashion, Skinny, Youtube, Hipster, Street, Instagram, Street Style, Style, Photographer