Explore Chinese Style, Concept Art, and more!

Chinese Style, Concept Art, Chinese Artwork, Chinese Painting, Fantasy Male, Fantasy Warrior, Dynasty Warriors, Bad Blood, Art Story

Character Ideas, Illustrations, Anime, Chinese Art, Illustrators, Anime Shows, Paintings

Khống chế không nổi cái thói thích bắt bướm...

Khống chế không nổi cái thói thích bắt bướm...

Tiểu Bồng Bồng chẳng những tai tốt miệng khỏe, mà sau này còn là loli vạn người mê đó nha...

Tiểu Bồng Bồng chẳng những tai tốt miệng khỏe, mà sau này còn là loli vạn người mê đó nha...

Wawawaaaaa (/°w°)/ que le habrá dicho .. dormida

Phương Trì - A Viễn Aiz, má Y Xuy đổi nghề rồi, chuyển sang vẽ truyện hen :))

Chinese Style, Asian Style, Chinese Painting, Ancient Art, China Art, Japanese Art, Fantasy Art, Les Légendes, Kingsman

12250153_499600513534877_6694759779833482212_n.jpg (Ảnh JPEG, 487 × 700 pixel) - Đã chỉnh tỉ lệ (93%)

12250153_499600513534877_6694759779833482212_n.jpg (Ảnh JPEG, 487 × 700 pixel) - Đã chỉnh tỉ lệ (93%)

Cái Bang Thất Tú_Y Xuy Ngũ NGuyệt/ Ibuki Satsuki

Cái Bang Thất Tú_Y Xuy Ngũ NGuyệt/ Ibuki Satsuki

.

Human Art, Story Ideas, Cherry Blossoms, Sword, Feelings, Chinese, Fantasy, Men, Cherry Blossom

Pinterest
Search