Explore Baku City, Baku Azerbaijan, and more!

Found on the old silk road, Azerbaijan's capital Baku features both a stunning old city and ultra modern buildings #Baku

♔ ☪ Azerbaijan: Found on the old silk road, Azerbaijan's capital Baku features both a stunning old city and ultra modern buildings

Marble paved street of Curetes in ancient town of Ephesus, Turkey

Marble paved street of Curetes in ancient town of Ephesus, Turkey. This was a very beautiful city. A tour guide is a must.

Arap tarihçilerinin Arran ve Şirvan olarak adlandırdığı Azerbaycan Mehmed Emin Resulzâde’ye göre Makedonyalı İskender’in kurduğu Yunan-Bahter İmparatorluğu’na karşı bağımsızlığını ilan eden Satrap Atropet’in adından gelir.coğrafî ve siyasi bir terimle Atropetenye ve Atropet olarak anılmıştır.Farsça’da Aterapata, Arapça’da Azerbaycan şeklini almıştır. Ahmet Caferoğluna göre, Azerbaycan, Atar ve Pata kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Atar Farsça’da ‘ateş’, pata ise ‘ülke’…

AZERBAYCAN ADI

Arap tarihçilerinin Arran ve Şirvan olarak adlandırdığı Azerbaycan Mehmed Emin Resulzâde’ye göre Makedonyalı İskender’in kurduğu Yunan-Bahter İmparatorluğu’na karşı bağımsızlığını ilan eden Satrap Atropet’in adından gelir.coğrafî ve siyasi bir terimle Atropetenye ve Atropet olarak anılmıştır.Farsça’da Aterapata, Arapça’da Azerbaycan şeklini almıştır. Ahmet Caferoğluna göre, Azerbaycan, Atar ve Pata kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Atar Farsça’da ‘ateş’, pata ise ‘ülke’…

Pinterest
Search