Explore Virgo, Drama Movies, and more!

Yang Yang | 楊洋 | Dương Dương | D.O.B 9/9/1991 (Virgo)

I'm Jenny. I like Asian stuff and what I post are things, dramas, movies, artists, I like or interested in. Spread the Asian LOVE!

Loạt ảnh chứng tỏ Dương Dương chính là Nhất Tiếu Nại Hà hoàn hảo nhất - Ảnh 7.

Loạt ảnh chứng tỏ Dương Dương chính là Nhất Tiếu Nại Hà hoàn hảo nhất - Ảnh 7.

Yang Yang, Celebs, Dramas, Idol, Characters, Chinese, People, Actors, Boys

Yang yang

Yang yang

Trang chủ của tôi khám phá những điều mới bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào.

Trang chủ của tôi khám phá những điều mới bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào.

Trang chủ của tôi khám phá những điều mới bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào.

Trang chủ của tôi khám phá những điều mới bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào.

Yang Yang | 楊洋 | Dương Dương | D.O.B 9/9/1991 (Virgo)

Yang Yang | 楊洋 | Dương Dương | D.O.B 9/9/1991 (Virgo)

Yang Yang | 楊洋 | Dương Dương | D.O.B 9/9/1991 (Virgo)

Yang Yang | 楊洋 | Dương Dương | D.O.B 9/9/1991 (Virgo)

Dương Dương so găng cùng đàn em mới toanh trong phim mới? - Ảnh 2.

Dương Dương so găng cùng đàn em mới toanh trong phim mới?

Pinterest
Search