Explore The Gazette, Akira, and more!

The Gazette, The O'jays, Posts, Rock, Visual Kei, Messages, Rock Music, Locks, The Rock

Reita The Gazette

Reita The Gazette

kyoselflove: “ the GazettE // GiGS // No. 420 // Part 3 ”

Gazette

The GazettE ~ Shiroyama Yuu san [ Aoi ] Takashima Kouyou san [ Uruha ] Matsumoto Takanori san [ Ruki ] Suzuki Akira san [ Reita ] Uke Yutaka san [ Kai ] ~ ♥

Pinterest
Search