Character Concept, Character Art, Concept Art, Chinese Art, Art Styles, Anime Boys, Classic Style, Digital Art, Fan Art

Zing Me - Mạng xã hội & giải trí online lớn nhất Việt Nam

Tác giả: Mặc Hương Đồng Xú Thể loại: danmei, trùng sinh, dị năng, tu … #ngẫunhiên # Ngẫu nhiên # amreading # books # wattpad

Ma Đạo Tổ Sư (fanart - fanfic - video)

Tác giả: Mặc Hương Đồng Xú Thể loại: danmei, trùng sinh, dị năng, tu … #ngẫunhiên # Ngẫu nhiên # amreading # books # wattpad

Amazing o.O

Do you want to have purple eyes? Hu Zi has one pair, but to her, thos… Historical Fiction

It was her purpose and her pleasure to place the crown on his head. As his wife she normally took great pride in crowning him her leader each morning. But with sirens hours from the palace her king and heirs both resided in urged her to deny titles and flee. The sirens could rule if her family could live.

It was her purpose and her pleasure to place the crown on his head. As his wife she normally took great pride in crowning him her leader each morning. But with sirens hours from the palace her king and heirs both resided in urged her to deny titles and flee. The sirens could rule if her family could live.

Cao Tướng Quân Cao Đông Viễn: "Cho dù nàng ấy có làm sai điều gì, ta cũng chấp nhận. Chỉ cần nghe nàng nói, rằng trong tim nàng thật sự có bóng hình ta, như vậy là đủ. Bản tướng quân cả đời này yêu nàng ấy, chưa từng hối hận"

Haruka, God of Destruction, father of Kagome, and husband to Izumi. Former Emperor of the Central Lands

Magic darkground

Thiếu niên khinh cuồng, tiên y nộ mã, cũng từng đạp biến Trường An hoa

Pinterest
Search