Pinterest

Explore Aunt, Chinese Man, and more!

Tác giả : Lạc Tuyết   Thể loại : Ngôn tình, Xuyên Không, NP, Nữ Cường… #lãngmạn # Lãng mạn # amreading # books # wattpad

LÃNH NỮ THẬP NHỊ PHU - Lạc Tuyết (XK-NP)

Tác giả : Lạc Tuyết Thể loại : Ngôn tình, Xuyên Không, NP, Nữ Cường… #lãngmạn # Lãng mạn # amreading # books # wattpad

Long Phi-Phụng Vũ

Long Phi-Phụng Vũ

Fate, Blue Jay, Blog, Fantasy Art, Oriental, Chinese, Fantastic Art, Fantasy Artwork, China

Ta mới là sủng phi - Cao Thượng - Chương 10: Mạc Chiêu Dung.

China Art, Chinese Man, Character Inspiration, Sword, Chinese Painting, Places, Anime, Album, Public

ไฉ่หมิงกงจู่เตี้ยนเซี่ย 才明公主殿下 (อัพเรื่อยๆ) - แนะนำตัวละคร (เพิ่มหนุ่มๆ)

ไฉ่หมิงกงจู่เตี้ยนเซี่ย 才明公主殿下 (อัพเรื่อยๆ) - แนะนำตัวละคร (เพิ่มหนุ่มๆ)

Chinese Art, Extrême Orient, Asian Art, Manga Art, Gown, Drawing Art, China, Facebook, Creative Pictures

Do you really lure humans to their death? What? You know, in the dead of winter? Um.... Oh, come on. You know with the flute? You've got to know what I'm talking about. Actually, I have no idea what you are talking about

English translation anyone? Is this artist Ibuki Satsuki? Thanks in…

20130801193306_hzyZF.thumb.600_0

[Tranh ảnh] Sinh tử tướng tùy

Trong mấy ngàn năm qua.. ta vẫn luôn đợi nàng quay về

Trong mấy ngàn năm qua.. ta vẫn luôn đợi nàng quay về