Pinterest
#Japan #kimono

画像・写真

#Japan #kimono

oguri shun ; I find him cute. :)

oguri shun ; I find him cute. :)

Oguri Shun

Oguri Shun

Oguri Shun with a Matsujun hair style!!! SQUEE!!!

Oguri Shun with a Matsujun hair style!!! SQUEE!!!

Oguri Shun (小栗 旬)

Oguri Shun (小栗 旬)

Oguri Shun for Numéro TOKYO n.84, 2015.03

Oguri Shun for Numéro TOKYO n.84, 2015.03

Oguri Shun

Oguri Shun

Oguri Shun (小栗 旬)

Oguri Shun (小栗 旬)

Gokusen #Oguri Shun

Gokusen #Oguri Shun

Oguri Shun

Oguri Shun

Shun Oguri

Shun Oguri

Oguri Shun lookin' like a real man ;)

Oguri Shun lookin' like a real man ;)

Crows Zero 2, starring Shun Oguri, Shunsuke Daitō, Suzunosuke Tanaka, Sōsuke Takaoka, Kyōsuke Yabe, Takayuki Yamada, Tommy Ly, Yusuke Nakajima

Crows Zero 2, starring Shun Oguri, Shunsuke Daitō, Suzunosuke Tanaka, Sōsuke Takaoka, Kyōsuke Yabe, Takayuki Yamada, Tommy Ly, Yusuke Nakajima

Oguri Shun modeling for SEED

Oguri Shun modeling for SEED

Oguri Shun (小栗 旬) - in the play Caligula.

Oguri Shun (小栗 旬) - in the play Caligula.

Oguri Shun

Oguri Shun