More ideas from
Act III: M.O.T.T.E World Tour

Du hí trời Tây, G-Dragon vẫn cảm thấy cô đơn khi không có Big Bang bên cạnh

🖤🖤🖤

🖤🖤🖤

Oboe, Beckham, D1, G Dragon, Osaka, Finals, Ji Yong, King, Fangirl

テソン

テソン

大好き、この髪型!

大好き、この髪型!

BIGBANG 2016 WELCOMING COLLECTION プレビュー カラーVr.|Oh Ma Baby/// Seungri..... When were you allowed to be so freaking handsome?????

BIGBANG 2016 WELCOMING COLLECTION プレビュー カラーVr.|Oh Ma Baby/// Seungri..... When were you allowed to be so freaking handsome?????