Long Vũ Tuấn

Long Vũ Tuấn

Long Vũ Tuấn
Longさんの他のアイデア
Image result for japanese daruma

Image result for japanese daruma

Gửi người con gái tôi yêu...! Moon này ,ấy biết k có những suy nghĩ khó hiểu mà lời nói không thể nào diễn tả hết được ý nghĩa của nó... Dạo gần đây tớ cứ trằn trọc không yên ,mặc dù đã nói hết được những j mình suy nghĩ ,những j mà tớ nghĩ là ổn nhất để nói cho ấy hiểu tình cảm của tớ dành cho ấy, nhưng đến bây giờ k hiểu sao...t vẫn cảm giác là tớ chưa nói hết ;)) nó kì lạ đúng không ??? kì lạ như cái cách ấy khiến tớ yêu ấy ,kì lạ như cái cách mà tớ có thể nói hết sức tự nhiên là tớ yêu…

Gửi người con gái tôi yêu...! Moon này ,ấy biết k có những suy nghĩ khó hiểu mà lời nói không thể nào diễn tả hết được ý nghĩa của nó... Dạo gần đây tớ cứ trằn trọc không yên ,mặc dù đã nói hết được những j mình suy nghĩ ,những j mà tớ nghĩ là ổn nhất để nói cho ấy hiểu tình cảm của tớ dành cho ấy, nhưng đến bây giờ k hiểu sao...t vẫn cảm giác là tớ chưa nói hết ;)) nó kì lạ đúng không ??? kì lạ như cái cách ấy khiến tớ yêu ấy ,kì lạ như cái cách mà tớ có thể nói hết sức tự nhiên là tớ yêu…

Black on black 1️⃣2️⃣3️⃣? @papico_1028

Black on black 1️⃣2️⃣3️⃣? @papico_1028

#off_white

#off_white

Urban $tunnas

Urban $tunnas

#Mural #art #door #5hadowsart

#Mural #art #door #5hadowsart

Best cooking methods for cuts of beef

Best cooking methods for cuts of beef

Quinoa Taco Salad

Quinoa Taco Salad

Best Chest Workout and Great chest Workout Exercises for Men

Best Chest Workout and Great chest Workout Exercises for Men

Visit http://WorkoutLabs.com/workout-plans/massive-pecs-chest-sculpting-workout-for-men/ for a FREE PDF of this Massive Pecs Chest Sculpting Workout for Men

Visit http://WorkoutLabs.com/workout-plans/massive-pecs-chest-sculpting-workout-for-men/ for a FREE PDF of this Massive Pecs Chest Sculpting Workout for Men