Tetsuo Mitsuda
Tetsuo Mitsuda
10
Follow
Shinagawa-ku Tokyo,Japan
Pythonスキーで裏路地スキー。