Tetsuo Mitsuda

Tetsuo Mitsuda

Shinagawa-ku Tokyo,Japan / Pythonスキーで裏路地スキー。
Tetsuo Mitsuda