neuroscience

Collection by Neurosafari نوروسافاری

303 
Pins
 • 
141 
Followers
neurosafari نوروسافاری
شناسایی نقش ژنتیک زوجین در ازدواج موفق - نوروسافاری | دانش مغز و علوم اعصاب

شناسایی نقش ژنتیک زوجین در ازدواج موفق - نوروسافاری | دانش مغز و علوم اعصاب

نوروسافاری | شناخت ژن می‌تواند به درک این موضوع که چرا برخی ازدواج‌ها موفق هستند و برخی منجر به جدای

دوره‌ی آمادگی مسابقه دانش مغز برین بی (دوره ششم)

دوره‌ی آمادگی مسابقه دانش مغز برین بی (دوره ششم) - BrainBee

برین بی | ✅ به علت درخواست‌های مکرر دانش آموزان مدارس مختلف کشور و همچنین گسترش دانش در میان جویندگان جوان علم، موسسه‌ی آینده مغز (نوروسافاری) اقدام به برگزاری دوره‌ه آموزشی جدید مسابقه دانش مغز نموده است تا تمام دانش آموزان عزیز امکان حضور در این کلاس‌ها را داشته باشند. ✅ این دوره در ۲۴ … ادامه مطلبدوره‌ی آمادگی مسابقه دانش مغز برین بی (دوره ششم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب، دانش مغز و آشنایی با روشهای تحقیقاتی (دوره بیست و یکم) - نوروسافاری | دانش مغز و علوم اعصاب

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب، دانش مغز و آشنایی با روشهای تحقیقاتی (دوره بیست و یکم) - نوروسافاری | دانش مغز و علوم اعصاب

نوروسافاری | موسسه آینده مغز (نوروسافاری) دوره جدیدی از دوره های آموزشی علوم عصبی را برگزار می کند:

دوره‌ی آمادگی مسابقه دانش مغز (دوره ششم)

دوره‌ی آمادگی مسابقه دانش مغز برین بی (دوره ششم) - BrainBee

برین بی | ✅ به علت درخواست‌های مکرر دانش آموزان مدارس مختلف کشور و همچنین گسترش دانش در میان جویندگان جوان علم، موسسه‌ی آینده مغز (نوروسافاری) اقدام به برگزاری دوره‌ه آموزشی جدید مسابقه دانش مغز نموده است تا تمام دانش آموزان عزیز امکان حضور در این کلاس‌ها را داشته باشند. ✅ این دوره در ۲۴ … ادامه مطلبدوره‌ی آمادگی مسابقه دانش مغز برین بی (دوره ششم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب، دانش مغز و آشنایی با روشهای تحقیقاتی (دوره بیست و یکم) - نوروسافاری | دانش مغز و علوم اعصاب

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب، دانش مغز و آشنایی با روشهای تحقیقاتی (دوره بیست و یکم) - نوروسافاری | دانش مغز و علوم اعصاب

نوروسافاری | موسسه آینده مغز (نوروسافاری) دوره جدیدی از دوره های آموزشی علوم عصبی را برگزار می کند:

کارگاه آموزشی استفاده از متلب در تحقیقات علوم اعصاب (دوره چهارم) – نوروسافاری | دانش مغز و علوم اعصاب

کارگاه آموزشی استفاده از متلب در تحقیقات علوم اعصاب (دوره چهارم) - نوروسافاری | دانش مغز و علوم اعصاب

نوروسافاری | موسسه دانش بنیان آینده مغز (نوروسافاری) با همکاری آزمایشگاه دینامیک مدارهای عصبی قشر مغ

دوره‌ی آمادگی مسابقه دانش مغز (دوره ششم)

دوره‌ی آمادگی مسابقه دانش مغز برین بی (دوره ششم) - BrainBee

برین بی | ✅ به علت درخواست‌های مکرر دانش آموزان مدارس مختلف کشور و همچنین گسترش دانش در میان جویندگان جوان علم، موسسه‌ی آینده مغز (نوروسافاری) اقدام به برگزاری دوره‌ه آموزشی جدید مسابقه دانش مغز نموده است تا تمام دانش آموزان عزیز امکان حضور در این کلاس‌ها را داشته باشند. ✅ این دوره در ۲۴ … ادامه مطلبدوره‌ی آمادگی مسابقه دانش مغز برین بی (دوره ششم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب، دانش مغز و آشنایی با روشهای تحقیقاتی (دوره بیست و یکم) - نوروسافاری | دانش مغز و علوم اعصاب

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب، دانش مغز و آشنایی با روشهای تحقیقاتی (دوره بیست و یکم) - نوروسافاری | دانش مغز و علوم اعصاب

نوروسافاری | موسسه آینده مغز (نوروسافاری) دوره جدیدی از دوره های آموزشی علوم عصبی را برگزار می کند:

نوروسافاری | موسسه دانش بنیان آینده مغز (نوروسافاری) با همکاری آزمایشگاه دینامیک مدارهای عصبی قشر مغ

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب محاسباتی (دوره دوم) - نوروسافاری | دانش مغز و علوم اعصاب

نوروسافاری | موسسه دانش بنیان آینده مغز (نوروسافاری) با همکاری آزمایشگاه دینامیک مدارهای عصبی قشر مغ

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب محاسباتی (دوره دوم) - نوروسافاری | دانش مغز و علوم اعصاب

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب محاسباتی (دوره دوم) - نوروسافاری | دانش مغز و علوم اعصاب

نوروسافاری | موسسه دانش بنیان آینده مغز (نوروسافاری) با همکاری آزمایشگاه دینامیک مدارهای عصبی قشر مغ

رشد دادن یک مغز کوچک به همراه اعصاب خروجی در آزمایشگاه - نوروسافاری | دانش مغز و علوم اعصاب

رشد دادن یک مغز کوچک به همراه اعصاب خروجی در آزمایشگاه - نوروسافاری | دانش مغز و علوم اعصاب

نوروسافاری ا پژوهشگران

نوروسافاری | موسسه دانش بنیان آینده مغز (نوروسافاری) با همکاری آزمایشگاه دینامیک مدارهای عصبی قشر مغ

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب محاسباتی (دوره دوم) - نوروسافاری | دانش مغز و علوم اعصاب

نوروسافاری | موسسه دانش بنیان آینده مغز (نوروسافاری) با همکاری آزمایشگاه دینامیک مدارهای عصبی قشر مغ

بهبود آلزایمر با کمک تحریک امواج مغزی - نوروسافاری | دانش مغز و علوم اعصاب

بهبود آلزایمر با کمک تحریک امواج مغزی - نوروسافاری | دانش مغز و علوم اعصاب

نوروسافاری | پژوهشگران دانشگاه

دوره‌ی آمادگی مسابقه دانش مغز (دوره ششم)

دوره‌ی آمادگی مسابقه دانش مغز برین بی (دوره ششم) - BrainBee

برین بی | ✅ به علت درخواست‌های مکرر دانش آموزان مدارس مختلف کشور و همچنین گسترش دانش در میان جویندگان جوان علم، موسسه‌ی آینده مغز (نوروسافاری) اقدام به برگزاری دوره‌ه آموزشی جدید مسابقه دانش مغز نموده است تا تمام دانش آموزان عزیز امکان حضور در این کلاس‌ها را داشته باشند. ✅ این دوره در ۲۴ … ادامه مطلبدوره‌ی آمادگی مسابقه دانش مغز برین بی (دوره ششم)

نوروسافاری | موسیقی توانایی این رادارد که ما را فریب دهد ؛ وقتی افراد با موسیقی درگیر می شوند و همزم

موسیقی با فریب شنوندگان خود امواج مغزی مشابهی ایجاد می‌کند - نوروسافاری | دانش مغز و علوم اعصاب

نوروسافاری | موسیقی توانایی این رادارد که ما را فریب دهد ؛ وقتی افراد با موسیقی درگیر می شوند و همزم

تاثیر روش جدید تحریک مغزی در درمان افسردگی اساسی - نوروسافاری | دانش مغز و علوم اعصاب

تاثیر روش جدید تحریک مغزی در درمان افسردگی اساسی - نوروسافاری | دانش مغز و علوم اعصاب

نوروسافاری | آزمایشات بالینی جدیدی، امکان استفاده از روش غیر تهاجمی کمتر مطالعه شده ای را در درمان ا