Hoa văn trang trí đặc trưng của người Nhật Bản ,được sử dụng trên giấy của nghệ thuật origami hay trên các trang phục kimono truyền thống

Hoa văn trang trí đặc trưng của người Nhật Bản ,được sử dụng trên giấy của nghệ thuật origami hay trên các trang phục kimono truyền thống

鹽長壽 金門海鹽包裝 Kinmen salt&noodle graphic design and packaging on Behance by Yiting Kao, Taipei, Taiwan. PD

鹽長壽 金門海鹽包裝 Kinmen salt&noodle graphic design and packaging on Behance by Yiting Kao, Taipei, Taiwan. PD

Pinterest
検索