Tenmyouya Hisashi, 2010, Japan

G-tokyo art fair hopes for another triumph

Tenmyouya Hisashi, 2010, Japan

天明屋尚《ネオ千手観音》2002年

天明屋尚《ネオ千手観音》2002年

Tenmyouya Hisashi

Tenmyouya Hisashi

Tenmyouya Hisashi

Tenmyouya Hisashi

Tenmyouya Hisashi 天明屋尚 Star Wars 2001

Tenmyouya Hisashi 天明屋尚 Star Wars 2001

JAPANESE SPIRIT NO.13, , Tenmyouya Hisashi - 2000

JAPANESE SPIRIT NO.13, , Tenmyouya Hisashi - 2000

天明屋尚

天明屋尚

NUE, Tenmyouya Hisashi - 2004

NUE, Tenmyouya Hisashi - 2004

Tenmyouya Hisashi 天明屋尚

Tenmyouya Hisashi 天明屋尚

Tenmyouya Hisashi 天明屋尚 Kamakura Nine Samurai 2001

Tenmyouya Hisashi 天明屋尚 Kamakura Nine Samurai 2001

Pinterest
検索