Tông Đồ Cầu Nguyện

1 Pin
 3y
Collection by
Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, sáng trưa chiều tối, chúng ta hãy cùng sống với Chúa Giê-su, để trở nên tông đồ cầu nguyện mỗi ngày nhé! Letters, Calligraphy, Arabic Calligraphy
Với Chúa Giê-su mỗi ngày - INORUHANA
Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, sáng trưa chiều tối, chúng ta hãy cùng sống với Chúa Giê-su, để trở nên tông đồ cầu nguyện mỗi ngày nhé!