ITŌ Jakuchū 伊藤 若冲 (1716-1800)

ITŌ Jakuchū 伊藤 若冲 (1716-1800)

ito sozan...lilies with bees.

ito sozan...lilies with bees.

Utagawa Kuniyoshi

Utagawa Kuniyoshi

伊藤若冲 群鶏図 1761年~1765年頃

伊藤若冲 群鶏図 1761年~1765年頃

Chūshingura - Samurai cats | ukiyō-e woodblock print, 1860 |  Utagawa Yoshiiku

Chūshingura - Samurai cats | ukiyō-e woodblock print, 1860 | Utagawa Yoshiiku

Jakuchu ITO, Japan

Jakuchu ITO, Japan

Jakuchu Ito, Japan

Jakuchu Ito, Japan

ITO Jakuchu, Japan

ITO Jakuchu, Japan

Ito Jakuchu

Ito Jakuchu

by Utagawa Hiroshige: by Utagawa Hiroshige

by Utagawa Hiroshige: by Utagawa Hiroshige

Pinterest
検索