Toshusai Sharaku (flourished 1794-1795), The Actor Ichikawa Ebizo as Kudo Saemon Suketsune

Toshusai Sharaku: The Actor Ichikawa Ebizo as Kudo Saemon Suketsune (Ichikawa Ebizo no Kudo Saemon Suketsune) - Art Institute of Chicago

Toshusai Sharaku (flourished 1794-1795), The Actor Ichikawa Omezo I as Tomita Hyotaro

Toshusai Sharaku (flourished The Actor Ichikawa Omezo I as Tomita Hyotaro

Toshusai Sharaku Japanese, active 1794-95 Publisher: Tsuta-Ya Juzaburo Japanese, 1748-1797, The Actor Ichikawa Yaozo III as Hachiman Taro

Toshusai Sharaku Japanese, active Publisher: Tsuta-Ya Juzaburo Japanese, The Actor Ichikawa Yaozo III as Hachiman Taro

Toshusai Sharaku Japanese, active 1794-95, The Actor Yamashina Shirojuro as Nagoya Sanzaemon (Yamashina Shirojuro no Nagoya Sanzaemon)

Toshusai Sharaku Japanese, active The Actor Yamashina Shirojuro as Nagoya Sanzaemon (Yamashina Shirojuro no Nagoya Sanzaemon)

Toshusai Sharaku Japanese, active 1794-95, The Actor Ichikawa Yaozo III as Saeki Kurando Tsunenori (Sandai-me Ichikawa Yaozo no Saeki Kurando Tsunenori)

Toshusai Sharaku Japanese, active The Actor Ichikawa Yaozo III as Saeki Kurando Tsunenori (Sandai-me Ichikawa Yaozo no Saeki Kurando Tsunenori)

Toshusai Sharaku Japanese, active 1794-95, The Actoe Ichikawa Komazo llI as Nitta Yoshisada, Actually Oyamada Taro Takaie (Sandai-me Ichikawa Komazo no Nitta Yoshisada, jitsuwa Oyamada Taro Takaie)

Toshusai Sharaku Japanese, active The Actoe Ichikawa Komazo llI as Nitta Yoshisada, Actually Oyamada Taro Takaie (Sandai-me Ichikawa Komazo no Nitta Yoshisada, jitsuwa Oyamada Taro Takaie)

Toshusai Sharaku Japanese, active 1794-95, The Actor Sakata Hangoro III as the Groom Abumizuri no Iwazo in Koriyama, Actually Kurisaka Taro Tomonori (SAndai-me Sakata Hangoro no Koriyama no Umakata Abumizuri no Iwazo, jitsuwa Kurisaka Taro Tomonori)

Toshusai Sharaku Japanese, active The Actor Sakata Hangoro III as the Groom Abumizuri no Iwazo in Koriyama, Actually Kurisaka Taro Tomonori (SAndai-me Sakata Hangoro no Koriyama no Umakata Abumizuri no Iwazo, jitsuwa Kurisaka Taro Tomonori)


More ideas
Pinterest
Search