Wanna One 워너원

106 Pins
 4y
Collection by
Youtube, Instagram, Idol, K Pop, Leo, Seon, Kpop, Vocalist
Rapper, Chanyeol, Lai Guanlin, Guan Lin, Korea, Asian Actors, Asian Boys
#LaiKuanLin #라이관린
Pop, Incheon, Boys, Boy Groups, Ong Seung Woo, Ong Seongwoo
#WannaOne #워너원 Boy Bands, Wonwoo, Jeonghan, Woozi, Mingyu, Members, Hoshi
#WannaOne #워너원
Moonlight Dream🌙(@Dreamofyou_MH)さん | Twitter Lee Daehwi, Kim Jaehwan, Baekhyun, Jinyoung, Sehun, Bigbang
Moonlight Dream🌙 (@Dreamofyou_MH) / Twitter
Moonlight Dream🌙(@Dreamofyou_MH)さん | Twitter
Nikki(@faraway712)さん | Twitter Fandom, Kpop Groups, Kpop Idol, Kdrama
X
Nikki(@faraway712)さん | Twitter
Celebrities, Mini Albums, Korean, Handsome, Couples
One, Produce
Wanna One on Twitter: "[#워너원데이] 우리 워너원! 2018년 첫 시상식에서 신인상 받았어요(⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)💦💦 우리 워너블과 함께여서 더 행복하고 너무 좋아요! 😘😗… " Seoul, Yoon Shi Yoon, Jaehwan Wanna One, Pop Group
Wanna One on Twitter
Wanna One on Twitter: "[#워너원데이] 우리 워너원! 2018년 첫 시상식에서 신인상 받았어요(⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)💦💦 우리 워너블과 함께여서 더 행복하고 너무 좋아요! 😘😗… "
Wanna One Ji Sung, Jung Kook
Wanna One
Bae, Woo
Kim Jaehwan Animation, Fan Art, Kawaii, Lee Hyun Woo, Woo Do-hwan, Hyun Woo
X. It’s what’s happening
Kim Jaehwan
Park Jihoon Produce 101, Kpop Exo, J.i., Kpop Couples
mình đã quay lại chuyển thành text và Ima của 101. Lúc mà đăng text … #fanfiction Fanfiction #amreading #books #wattpad Lins, Diem, Carpe Diem, Twitter, Wattpad
Produce 101 ss2|❤️
mình đã quay lại chuyển thành text và Ima của 101. Lúc mà đăng text … #fanfiction Fanfiction #amreading #books #wattpad
Outfits, Tops, Trousers, Linyi