Drama movies

Collection by Johnny Blaze

379 
Pins
 • 
788 
Followers
legend of chusen-----Yang Zi as Lu Xueqi (陆雪琪) Said to be a "fairy from nine skies" for her beauty that can enchant the entire country, Lu Xueqi is one of the most skillful and talented disciples of the Noble Sect. She falls for Zhang Xiaofan after undergoing life and death situations with him.

legend of chusen-----Yang Zi as Lu Xueqi (陆雪琪) Said to be a "fairy from nine skies" for her beauty that can enchant the entire country, Lu Xueqi is one of the most skillful and talented disciples of the Noble Sect. She falls for Zhang Xiaofan after undergoing life and death situations with him.

Chinese Ancient Ming Dynasty Imperial Consort Embroidered Dress Costume and Headpiece Complete Set for Women Chinese Traditional Costume, Korean Traditional Dress, Traditional Dresses, The Empress Of China, Hanfu, China Girl, Chinese Clothing, Special Dresses, Chinese Actress

提示页面_中国娱乐网

汇集了覃文静、宁静、张睿、吕良伟等重量级明星的《永乐传奇》目前正在热拍。

DramaPanda: Legend of Chusen finale airs tonight Drama Film, Drama Movies, Cute Actors, Peach Blossoms, Korean Artist, Period Dramas, Anime Chibi, Loving U, Beautiful Boys

Tổng hợp Poster Trương Tiểu Phàm (Tru Tiên TVC) – Fullsize [Li Yi Feng Zhang Xiao Fan – Zhuxian Qing Yun Zhi]

Post này tổng hợp tất cả các poster về Trương Tiểu Phàm (Lý Dịch Phong) trong phim Thanh Vân Chí vơi size ảnh lớn nhất. – ĐÃ ĐƯỢC UPDATE XONG!

gu jian qi tan 16 by hiliuyun Fantasy Art Men, Fantasy Warrior, Chinese Drawings, L5r, China Art, Historical Pictures, Fantastic Art, Beauty Art, Ancient Art

Hình ảnh Việt Tô – Phần 3

Phần này tập hợp tất cả những hình Việt Tô bên nhau (Có thật và cũng có ghép) (Nhấp vào hình ảnh để xem kích thước đầy đủ) Đại sư huynh làm gì vậy? Để yên cho thằng nhỏ ăn cơm coi >o< Lần đầu…

Lost Love in Times/ Zui Ling Long 《醉玲珑》 - William Chan Wai-ting, Liu Shi Shi, Han Xue, Han Dong, Xu Hai Qiao, Huang Meng Ying Traditional Gowns, Ancient Beauty, Chinese Clothing, Hanfu, Historical Clothing, Asian Fashion, Pretty Outfits, Asian Beauty, Drama

Lost Love in Times/ Zui Ling Long 《醉玲珑》 - William Chan Wai-ting, Liu Shi Shi, Han Xue, Han Dong, Xu Hai Qiao, Huang Meng Ying

Hanfu from Song Of Phoenix 《思美人》 - Ma Ke, Qiao Zhen Yu, Vivian Zhang Xinyu. Yiyang Qianxi, Lin Yun, Lan Xi

Hanfu from Song Of Phoenix 《思美人》 - Ma Ke, Qiao Zhen Yu, Vivian Zhang Xinyu. Yiyang Qianxi, Lin Yun, Lan Xi

Andy Yang Zi 杨紫 [2016] Noble Aspirations/Qing Yun Zhi 《诛仙青云志》 Chinese Clothing, Chinese Actress, Drama Movies, Pretty Face, Asian Girl, Cosplay, Actresses, Costumes, Clothes

Andy Yang Zi 杨紫 [2016] Noble Aspirations/Qing Yun Zhi 《诛仙青云志》