Golden Fish

Collection by Romeo Destacamento

480 
Pins
 • 
51 
Followers
azumanishiki Goldfish Party, Goldfish Pond, Colorful Fish, Tropical Fish, Fantail Goldfish, Oscar Fish, Tetra Fish, Betta Fish Types, Lovely Creatures

Cá vàng oranda

Trên thị trường cá cảnh, cá vàng oranda thường được gọi là “cá vàng đầu lân”. Cách gọi này thiếu chính xác vì đầu lân (lionhead) là dạng đầu có bướu...

China Goldfish Find details about China Oranda, Ryukin from Goldfish - Beijing Pet Company Comet Goldfish, Goldfish Bowl, Lionhead Goldfish, Betta Fish, Fish Fish, Fish Information, Golden Fish, Cool Fish, Aquarium Fish

Unlock Page

Made-in-China.com wrongfully denied your access? Please input the below verification code, then you can continue to visit Made-in-China.com