Maggie Cheung & Tony Leung // "In the Mood for Love" (2000), directed by Wong Kar-wai

Maggie Cheung & Tony Leung // "In the Mood for Love" (2000), directed by Wong Kar-wai


その他のアイデア
2046 (2004), director: Wong Kar Wai -- Thích biểu cảm của Chương Tử Di. Thích cả nhạc phim nữa, nhất là Dark Chariot

2046 (2004), director: Wong Kar Wai -- Thích biểu cảm của Chương Tử Di. Thích cả nhạc phim nữa, nhất là Dark Chariot

Pinterest
検索