Run! Mizumushi-Kun

Run! Mizumushi-Kun

Earth / I came from another space. I'm not a experienced alien. Studying now about human beings. Nice to meet you!
Run! Mizumushi-Kun