Pinterest
Symphony Of Light / Sumida river, Tokyo, Japan (Taken during Tokyo Hotaru Festival 2013)

dfltweb1.onamae.com – このドメインはお名前.comで取得されています。

Cha mẹ của mình, cho dù có nhiều khuyết điểm hơn nữa nhưng vẫn là người thân quan trọng nhất. Đừng để đến lúc mất đi họ rồi mới hiểu được sự trân trọng.

Cha mẹ của mình, cho dù có nhiều khuyết điểm hơn nữa nhưng vẫn là người thân quan trọng nhất. Đừng để đến lúc mất đi họ rồi mới hiểu được sự trân trọng.

Huang Huanwu (1906-1985)  Two paintings  Hanging scrolls, both ink and color on paper   a) Admiring the waterfall; inscribed with a poem and signed Xinmeng jushi Hanseng Huanwu with two seals of the artist reading Huang and Huanwu and one collector's seal.   41 3/4 x 15 1/4in (106 x 38.8cm)   b) Plum blossoms and bird; inscribed Xinhui Huang Huanwu with one seal of the artist reading Huang Han zhi xi.   30 5/8 x 16 3/8in (77.8 x 41.6cm)

Huang Huanwu (1906-1985) Two paintings Hanging scrolls, both ink and color on paper a) Admiring the waterfall; inscribed with a poem and signed Xinmeng jushi Hanseng Huanwu with two seals of the artist reading Huang and Huanwu and one collector's seal. 41 3/4 x 15 1/4in (106 x 38.8cm) b) Plum blossoms and bird; inscribed Xinhui Huang Huanwu with one seal of the artist reading Huang Han zhi xi. 30 5/8 x 16 3/8in (77.8 x 41.6cm)

【中国风】风透湘帘花满庭, 庭前春色自多情。

-堆糖,美好生活研究所

中国の芸術,古代中国,侍,オーバーオール,オリエンタル,風景,ブリッジ,水彩画,Watercolor

[ Hình Ảnh ] Phong Cảnh Cổ Đại (1)

[ Hình Ảnh ] Phong Cảnh Cổ Đại (1)

オリエンタル,風景,水彩画,Watercolors